Ruộng đồng hẩm hiu,…

Số phận đồng ruộng ở Việt Nam, những thửa đất nông nghiệp từ muôn đời nay ở nước ta vẫn còn rất nhỏ nhoi, long đong lận đận như số phận của người nông dân chìm nổi. Mặt họ dán vào đất, lưng họ dán vào trời. Từ muôn đời nay, có lẽ người nông … Read more