Nantucket Selectric

Bộ ảnh này được lấy từ Reddit, của anh chàng có tài khoản là “GreyAmbience”. Bộ keycap này đang trên đường về Việt Nam.

Một số thông tin của bộ keycap này:

  • Chất liệu: Nhựa ABS
  • Ký tự được in theo kiểu: Double-shot, bền vững theo thời gian
  • Profile: SA 1-1-2-3-4-4
  • Nhà sản xuất: Signature Plastics (USA)
  • Thời gian mở GB: 2/2/2016

Sau đây là một số hình ảnh <3

Full album: http://imgur.com/a/i2Qwx