Poker 3r và DSA Granite Keyset

Poker 3r đã quá nổi tiếng của Vortex và bộ keycap Granite cũng nổi tiếng không kém khi group buy nào con số theo kèo cũng lên tới ngất ngưởng. Nào cùng xem ít hình nhé.

Hàng từ massdrop. Nhìn hình đoán cậu này sống ở US.
2 túi xinh xinh,
Xa xa có tý Poker 3r

Modded Vortex Pok3r – 65g Ergoclear (24k SPRiT | GPL105/205) – Clipped / lubed stabs – Removed all LEDs (aside from programming mode indicator)


// Nguồn: http://imgur.com/a/IP6lr

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of