More important advice than “Do what you are passionate about” is “Be passionate about what you do”.
– Darren Rowse.

Dịch: Làm những điều bạn đam mê sẽ luôn tốt hơn là đam mê những gì bạn làm.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of