More important advice than “Do what you are passionate about” is “Be passionate about what you do”.
– Darren Rowse.

Dịch: Làm những điều bạn đam mê sẽ luôn tốt hơn là đam mê những gì bạn làm.

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of