Cái chuyện, tôi nhận tư vấn…

Chả là tôi cũng có chút kiến thức về Bàn phím cơ, cái thú chơi đắt tiền… rất là đắt tiền. Tôi cũng có kiến thức về các loại keycap nữa. Hàng tuần vào sáng thứ 7 nếu như tôi không bận, tôi đều tạo 01 bài tư vấn dành riêng cho các thành viên … Read more