Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đứng trước họ.

Đối với phụ nữ, có hai thứ luôn phải để ý: khuôn mặt và bàn chân.

Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.