Về cái chuyện, công việc

Mỗi người có một quan điểm khác nhau về làm việc. Tôi không ép buộc bạn đọc tiếp, dưới đây nó là quan điểm của tôi vậy thôi. Có thể bạn không thích quan điểm đấy nhưng tôi cũng không quan tâm vì bạn không đại diện cho tôi. Ai lớn lên rồi cũng phải … Read more