Về cái chuyện, công việc

Mỗi người có một quan điểm khác nhau về làm việc. Tôi không ép buộc bạn đọc tiếp, dưới đây nó là quan điểm của tôi vậy thôi. Có thể bạn không thích quan điểm đấy nhưng tôi cũng không quan tâm vì bạn không đại diện cho tôi. Ai lớn lên rồi cũng phải … Read more →

Cái chuyện, tôi kiểm thử bàn phím

Công việc nào cũng vậy, kiểm thử là một phần thiết yếu, trong khi kiểm thử bạn sẽ biết đoạn nào đang lỗi và đoạn nào cần khắc phục để sản phẩm khi tới tay khách hàng là tốt nhất. Và công việc của tôi hiện tại đang là gõ những dòng chữ này bằng … Read more →