[ Mở đầu ] Nhật ký đạp xe

Thể dục thể thao là một thứ gì đó rất tốt cho sức khỏe, tốt về nhiều mặt lắm. Khi con người ta dần có thêm những cái tóc bạc, dần dần xuất hiện càng nhiều lên thì việc ý thức cho sức khỏe cá nhân sẽ tăng lên theo thời gian. Với tôi là … Read more