Phân biệt các ký hiệu trên bàn phím Filco

Đã khi nào các Cậu thắc mắc các ký hiệu trên bàn phím Filco của mình có ý nghĩa gì chưa? Hôm nay, tớ sẽ giúp các cậu đọc các ký hiệu ấy. Rất là đơn giản luôn. Một ký hiệu bình thường của bàn phím cơ Filco sẽ có dạng như sau: FKB[NC]nnnM[C,L,RL,E]/XX[F]Y[2]. Sau đây … Read more