MakiPlace Freebies (Apr 9 – Apr 15)

MakePlace là một start-up mới đi vào hoạt động được vài tháng trở lại đây với mục tiêu trở thành chợ bán các sản phẩm như Themes, Plugins, Scripts, Code, Graphics,… tương tự như hệ thống nổi tiếng trên thế giới là Envato. Mình tình cờ biết tới MakiPlace thôi và rất là ấn tượng … Read more

MakiPlace Freebies, có giao hiện WordPress thơm

MakePlace là một start-up mới đi vào hoạt động được vài tháng trở lại đây với mục tiêu trở thành chợ bán các sản phẩm như Themes, Plugins, Scripts, Code, Graphics,… tương tự như hệ thống nổi tiếng trên thế giới là Envato. Mình tình cờ biết tới MakiPlace thôi và rất là ấn tượng … Read more