[ Jelly Key Group Buy ] Quái vật 3 đầu

Specs: Handcrafted by Joiha Designed by Jelly Key 1u Cherry MX compatible Thời gian nhận order: 26/12/2016 Thời gian đóng order: 4/1/2017 Thời gian thu tiền: ngay khi order và tới hết giờ làm việc ngày 4/1/2017 Thời gian trả hàng: 40 ngày sau khi order Form order: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdgHYyQM34hOUbmwsInKPndk-3eX9xAsCleEuxPrjx_NXEw/viewform (ảnh các bạn xem trong form hoặc kéo … Read more