Các thông tin cơ bản về Paypal

Trong khuôn khổ bài này, tôi sẽ nói những gì tôi biết về Paypal cho các bạn. Nào đi luôn vào đề bài nhé :x. 1/ Paypal là gì? – Nói thì dài dòng lắm nhưng tóm váy lại Paypal là một cổng thanh toán trực tuyến (trung gian thanh toán) giúp bạn giao dịch … Read more →