Giải quyết sự cố với khách hàng kiểu của VPbank

Tôi đã từng viết một bài để nhận xét về dịch vụ của một số ngân hàng ở Việt Nam, các bạn có thể đọc lại ở bài viết này => https://dung3d.blog/thanh-toan-quoc-te/nhan-xet-ve-mot-so-ngan-hang-o-viet-nam.html. Tất nhiên tôi là một khách hàng cá nhân bình thường như bao khách hàng khác thôi và trong bài nhận xét ở … Read more