Tell me and i forget. Teach me and i remember. Involve me and i learn. – Benjamin Franklin

Có những người thích im lặng, không phải vì họ không biết cách nói chuyện hay không biết nói chuyện. Đơn giản chỉ là họ không thích nói chuyện với bạn mà thôi.