Thủ thuật truy cập nhanh ứng dụng Google Drive

Như các bạn đã biết thì Google Drive bao gồm rất nhiều các ứng dụng khác nhau mà hiện tại Google đang cung cấp miễn phí cho toàn bộ người dùng trên toàn thế giới. Các ứng dụng đó bao gồm: Google Docs dùng để soạn thảo văn bản Google Sheets dùng để tính toán như … Read more →

Về cái chuyện, nhắn tin miễn phí

Việc công nghệ ngày càng phát triển và các nền tảng điện thoại thông minh ngày càng bình dân và tiếp cận với người dùng ngày càng dễ dàng hơn thì việc các thứ để làm với chiếc điện thoại thông minh ngày càng nhiều lên và đi đôi với sự đi lên của các … Read more →