Về cái chuyện, nhắn tin miễn phí

Việc công nghệ ngày càng phát triển và các nền tảng điện thoại thông minh ngày càng bình dân và tiếp cận với người dùng ngày càng dễ dàng hơn thì việc các thứ để làm với chiếc điện thoại thông minh ngày càng nhiều lên và đi đôi với sự đi lên của các … Read more

[ Google Docs ] Cách tạo dấu mũ trên, dưới

Google Docs hiện nay là công cụ soạn thảo trực tuyến phổ biến và mang rất nhiều tính năng cơ bản của công cụ soạn thảo Microsoft Word. Tuy không đầy đủ toàn bộ chức năng như Word nhưng Google docs vẫn hỗ trợ người dùng của mình rất nhiều các chức năng tương tự, … Read more