Amazon Lightsail có thêm 3 khu vực mới

Amazon Lightsail là một dịch vụ của tập đoàn toàn cầu Amazon. Amazon Lightsail là cách dễ dàng nhất để người dùng bắt đầu với AWS cho các nhà phát triển, doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn, sinh viên hay các công ty cần một giải pháp máy chủ ảo (vps) nhanh và đơn giản. … Read more