WordPress 4.7 Vaughan đã ra mắt người dùng

Sáng ngày hôm nay thì WordPress đã chính thức giới thiệu chính thức bản 4.7, bản wordpress 4.7 có tên là “Vaughan”. Ngay bây giờ bạn có thể truy cập vào phần quản lý website của bạn để tiến hành nâng cấp nhé. WordPress là mã nguồn mở rất tốt cho bạn để làm blog … Read more