[ Bắc Giang ] Tôi đi tới Miếu Bà Cô

Miếu Bà Cô nằm ở địa phận Làng Đông Loan – Xã Lãng Sơn – Huyện Yên Dũng – Bắc Giang. Miếu Bà Cô nằm trên bờ đê của Sông Thương. Có rất nhiều sự tích được truyền lại từ ngày xưa.

Dưới đấy là một số ảnh tại Miếu Bà Cô.

Sông Thương, thời điểm tôi đi là vào tháng 10 dương không có lũ nên bạn đi lại sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.
Sông Thương, thời điểm tôi đi là vào tháng 10 dương không có lũ nên bạn đi lại sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.
Quang cảnh Miếu Bà Cô được chụp từ dưới lòng sông.
Quang cảnh Miếu Bà Cô được chụp từ dưới lòng sông.
Toàn cảnh Miếu được chụp từ phía sau.
Toàn cảnh Miếu được chụp từ phía sau.
Toàn bộ Miếu Bà Cô nằm trọn vẹn dưới gốc cây gạo đã rất cổ thụ, theo Cô trông Miếu nói thì hai cây tại đây không bao giờ hết lá xanh.
Toàn bộ Miếu Bà Cô nằm trọn vẹn dưới gốc cây gạo đã rất cổ thụ, theo Cô trông Miếu nói thì hai cây tại đây không bao giờ hết lá xanh.
Cô trông Miếu đang giới thiệu về Miếu Bà Cô.
Cô trông Miếu đang giới thiệu về Miếu Bà Cô.
Mặt trước của ngôi Miếu.
Mặt trước của ngôi Miếu.