Về cái chuyện, mưa

Mưa là một hiện tượng hết sức tự nhiên của thời tiết… hay nói theo cách văn thơ thì nó là “Nắng mưa là chuyện của trời”

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa mấy ngày liên tục. Trời đất gì mà chán vậy, mưa thối đất thối cát mưa chẳng nể ai cả. Cơn sau ùa cơn trước như những con sóng chẳng bao giờ thôi vỗ bờ được.

Đi dưới mưa, vẫn mặc áo mưa nhưng sao trời cứ lạnh. Từng hạt mưa đập vào mặt, vào tay khiến con người ta thấy lạnh buốt từ thể xác tới tâm hồn. Mưa hôm nay vẫn vậy nhưng sao mà mắt lại cay tới thế.

… khóc ư…

Chắc là không phải rồi vì tôi nhớ lần cuối mình khóc nó từ quá lâu rồi cũng không nhớ rõ là khi nào nhưng mắt cứ cay, da mặt cứ lạnh và những hạt mưa vẫn cứ thay nhau vả vào mặt chẳng hề ngớt.

Giá mà mưa không tạt vô mặt, thì mình sẽ đi được nhanh hơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of