Sample Image
- 10%
WPCOUPONS

WP Coupons

WP coupons là một plugin giúp bạn có thể tạo ngay một trang chia sẻ các mã giảm giá mà không cần biết quá nhiều về kỹ thuật. WP Coupons giúp bạn giới thiệu được ngay các mã giảm giá tới bạn đọc blog của mình mà không cần phải tạo thêm một website.
Nhận mã giảm giá
All Coupons

WP Coupons

WP coupons là một plugin giúp bạn có thể tạo ngay một trang chia sẻ các mã giảm giá mà không cần biết quá nhiều về kỹ thuật. WP Coupons giúp bạn giới thiệu được ngay các mã giảm giá tới bạn đọc blog của mình mà không cần phải tạo thêm một website.

Các tính năng chính của plugin WP Coupons:

  • Dễ dàng sử dụng với shortcode, widget hoặc giao diện có sẵn
  • Các mã giảm giá được random ngẫu nhiên
  • Đã có sẵn các mẫu và bạn có thể tùy chỉnh nó
  • 100% đáp ứng được giao diện thông minh trên PC, Laptop, Phone và quan trọng hơn là nó rất nhẹ
  • Hỗ trợ tối đa từ đơn vị phát triển

Bạn có thể tham khảo ngay Dung3D Deals hoặc bạn có thể kiểm tra ở WP Coupons demo.