Trái tim cho em T1/2017

Vào ngày 5/1/2017, toàn bộ số tiền thu được từ Group Buy Jelly Key Quái Vật 3 Đầu ( https://dung3d.blog/jelly-key/jelly-key-group-buy-quai-vat-3-dau.html ) đã được gửi vào quỹ từ thiện Trái Tim Cho Em với tổng số tiền là: 1.450.000 VND

Cặp lá yêu thương tháng 10/2016

Theo đó vào tháng 10/2016 mình có kêu gọi ủng hộ cho chương trình cặp lá yêu thương, chương trình đã kết thúc và toàn bộ số tiền thu được là 2.020.000 VND đã được gửi vào số tài khoản của chương trình Cặp Lá Yêu Thương.

Bé Giàng Thị Thúy Bang

Bắt đầu từ một bài báo trên dantri tại địa chỉ http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/run-ray-truoc-hinh-anh-be-2-tuoi-dang-yeu-sap-bi-khoet-mat-20160113231218726.htm Cộng đồng Bàn phím cơ Việt Nam (Vietnam Mechanical Keyboard Group) đã kêu gọi ủng hộ và kết thúc chương trình, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 5.500.000 VND. Toàn bộ số tiền đã được ủng hộ..Read more