[ Google Docs ] Các phím tắt bạn cần nhớ

Google Docs cũng có rất nhiều phím tắt hay ho, bạn nên ghi nhớ nó lại để làm việc cho nó nhanh và chuyên nghiệp nhé :D.

Phím tắt cho các thao tác chung

There is no table associated with this shortcode.

Phím tắt cho các định dạng văn bản

There is no table associated with this shortcode.

Phím tắt chỉnh sửa và định dạng đoạn văn

There is no table associated with this shortcode.

Phím tắt chỉnh sửa và truy cập bình luận / chú thích

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A861)30/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw3.87 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)23/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A404) 8/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150) 9/11/2017iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB

Phím tắt về tính năng của ứng dụng

There is no table associated with this shortcode.

Phím tắt về mở Menu

There is no table associated with this shortcode.

Phím tắt hướng dẫn di chuyển quanh tài liệu

There is no table associated with this shortcode.

Phím tắt hướng dẫn di chuyển trong một bảng

There is no table associated with this shortcode.

Phím tắt chỉ vị trí con chỏ chuột

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A861)30/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1.1 (17A854) 27/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw3.87 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)23/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A404) 8/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150) 9/11/2017iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB

Phím tắt đọc text trên màn hình

There is no table associated with this shortcode.

Chúc bạn thành công,

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x