Hitch Hiker

Mới đây thì một anh chàng có nickname “Clemence” đã đăng 01 bộ keycap mới có tên là Hitch Hiker để tham khảo ý kiến của cộng đồng. Điều khá thú vị là bộ keycap này màu sắc khá đẹp và được tham khảo làm với profile DSA (flat).

Dưới dây là một số hình ảnh của sản phẩm:Colour chips, VAT, WFK, YY, BGA, NN.
Base kit
60% mod kit
TKL mod kit
Numpad kit
Novelty Kit
65%/75% Kit

ISO kit
Space bar Kit, to be sold in 2u, 3u, 6.25u, 6.5u, and 7u kits. 2u and 3u will be blanks instead of true spacebars.
Windows kit

Các bạn có thể tham gia thảo luận hoặc bình chọn tại liên kết sau:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of