Key caps database

Có một website rất là hay ho, nó tập hợp các bộ keycaps đã được mở groupbuy trên thế giới. Nói chung là có rất nhiều, nhưng lâu rồi không thấy ai cập nhật gì thêm nữa nhưng nếu bạn đang tìm hiểu về keycaps thì có thể vào đọc nhé.

keypuller.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of