Có nhiều bạn viết và gửi Email như L

Đầu tiên mình nói tới 2 phần đi:

  • 1. Viết
  • 2. Gửi

Vậy 2 cái phần này có cái đéo gì hay ho mà phải viết đây?

1. Viết
Tôi nhận được một cái thư điện tử với nội dung chả có gì, trọng tâm không có. Viết thì câu cú sai bét, dấu Chấm dấu Phẩy thì thích là mình dùng thôi. Nói chung là nội dung thư không gợi cho tôi được đây là thư gì, cần giải quyết cái gì và cần ở tôi cái đéo gì luôn.

2. Gửi
Ấn ” Send ” là xong mà,  có cái con card gì mà nóng tính?
Tôi nhận được thư điện tử từ vài bạn với tiêu đề là ” No Subject ” tức là chả có cái con card gì ở tiêu đề hết, hệ thống nó phải tự thêm cái “No Subject” vào để cho nó đơ bị xấu.

Vậy viết thư điện tử như nào cho nó hợp tình hợp lý?

Đéo phải mình dậy các bạn đâu nhé, đây chỉ là cái Form thôi. Cứ dựa vào đó là sẽ thành công.
____
Dear XXX, <= đây là phần chào hỏi. Douma quên là cả đời thất nghiệp đấy. Mà đéo biết tên người ta thì cứ Dear Anh / Chị cho mình nhờ.

còn chỗ này là phần nội dung: Phần này quan trọng vãi lúa nhé. Nhớ trình bầy cho nó rõ ràng và rành mạch ra. Sau 1 đoạn từ 3 tới 5 câu thì nên ENTER xuống dòng. Đéo ai có hơi dài như là máy bơm đâu mà đọc 1 phát 20 dòng không nghỉ.

Câu từ lịch sự / đơn giản / dễ hiểu đi thẳng vào trọng tâm tránh lan man, đéo ai có thời gian nghe bạn lan man đâu.

còn đây là phần kết thúc nhé: Viết cái gì ở đây? nhiều lắm (Thanks & B. Regards, hoặc Trân trọng hoặc em cám ơn hoặc là…. tùy bạn nghĩ nhưng lịch sự vào)

nếu thư điện tử có file đính kèm thì sao? => thì douma kiểm tra cho nó kỹ vào, xem đã đổi tên file chưa. Chứ để tên file mặc định hệ thống tự đặt là đéo được đâu, kiểm tra lại xem đã để lại thông tin cá nhân trong file chưa (nếu chưa thì để lại đi nhé).

Vậy thôi nhé, cái thư điện tử viết cũng không nên hồn thì nghỉ việc được rồi đó.