MasterCard sẽ không cho phép tính phí sau khi dùng thử (trial) dịch vụ

Dùng thử dịch vụ (trial) là một cách trải nghiệm dịch vụ trước khi quyết định dùng lâu dài. Nhưng vì một lý do nào đó mà người dùng lỡ có quên hủy dịch vụ trước khi hết hạn dùng thử nên bị tính phí sử dụng qua thẻ đã sử dụng để đăng ký.
MasterCard muốn ngăn chặn điều này và họ đặt ra quy định với các đơn vị cung cấp dịch vụ là phải được sự đồng ý của người dùng thì mới được tính phí.

Cụ thể hơn MasterCard quy định rằng: khi bạn đăng ký dùng thử dịch vụ và nhập thông tin thẻ MasterCard vào phần thanh toán của bên cung cấp, bạn có thể dùng thử (trial) 1 tháng theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ. Khi giai đoạn dùng thử kết thúc, bên bán hàng phải nhắn tin hoặc gửi email cho bạn thông báo rằng giai đoạn dùng thử (trial) đã hết và bạn có đồng ý tiếp tục sử dụng và trả phí tháng tiếp theo hay không. Tin nhắn và email đó phải cung cấp đầy đủ giá tiền, ngày thanh toán, tên nhà cung cấp dịch vụ để bạn không nhầm lẫn và phải có chỉ dẫn để bạn hủy dịch vụ nếu không muốn sử dụng nữa.

Đối với mỗi khoản thanh toán phí sử dụng dịch vụ về sau, bên cung cấp dịch vụ sẽ phải gửi lại bạn biên nhận cho bạn qua tin nhắn hoặc email với số tiền hàng tháng và chi tiết các khoản tiền kèm theo. Trong biên lai gửi cho bạn cũng sẽ phải có hướng dẫn hủy dịch vụ nếu bạn không thích dùng nữa.

Nguồn: MasterCard

Mình thấy quy định này rất là hay bởi bản thân cũng sử dụng khá nhiều dịch vụ. Nhiều lúc không thể hủy được hoặc phải liên hệ hỗ trợ (support) rất khó khăn nếu muốn hủy dịch vụ dùng thử (trial).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of