Tải hệ điều hành mới nhất cho iPhone

Bạn có thể tải bản hệ điều hành mới nhất cho điện thoại iPhone của mình ở đây. Sau khi tải về bạn có thể cập nhật hoặc cài lại iPhone của bạn bằng cách sử dụng phần mềm iTunes của Apple.
Về cách nâng cấp hệ điều hành iPhone qua itunes thì có nhiều bài hướng dẫn lắm rồi, các bạn có thể Google nhé. Hoặc nếu rảnh háng thì mình sẽ làm hướng dẫn sau 😉

Đây là các bản hệ điều hành chính thức của Apple và liên kết tải trực tiếp từ máy chủ của Apple nhé. Mình chỉ tổng hợp lại cho các bạn dễ tìm hơn mà thôi.

Nếu các bạn cần hỏi gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới mình sẽ trả lời nếu trong phạm vi hiểu biết của mình ;).

1. iPhone 11

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone12,1_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.82 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone12,1_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.82 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone12,1_13.1_17A844_Restore.ipsw3.83 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw3.87GB

2. iPhone 11 Pro

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw4.28 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw4.28 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw4.28 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw4.31GB

3. iPhone 11 Pro Max

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw4.28 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw4.28 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw4.28 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw4.31GB

4. iPhone XR

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone11,8_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.76 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone11,8_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.77 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone11,8_13.1_17A844_Restore.ipsw3.77 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw3.81 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone11,8_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,8_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone11,8_12.3_16F156_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,8_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone11,8_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,8_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,8_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone11,8_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone11,8_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1 (16B94)6/11/2018iPhone11,8_12.1_16B94_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1 (16B93)30/10/2018iPhone11,8_12.1_16B93_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2018iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone11,8_12.0_16A366_Restore.ipsw3.4 GB

5. iPhone XS Max

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A861)30/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw4.13 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3 (16F156)23/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.6 GB

6. iPhone XS Max China

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A861)30/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw4.13 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57) 7/2/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.6 GB

7. iPhone XS

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A861)30/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw4.11 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw4.13 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone11,2_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,2_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone11,2_12.3_16F156_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,2_12.2_16E227_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone11,2_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,2_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,2_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2019iPhone11,2_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2019iPhone11,2_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2019iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2019iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.6 GB

8. iPhone X (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A861)30/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw3.87 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)23/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A404) 8/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150) 9/11/2017iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB

9. iPhone X (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A861)30/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1.1 (17A854) 27/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw3.86 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw3.87 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)23/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A404) 8/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150) 9/11/2017iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB

10. iPhone 8 Plus (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.85 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.2 (16F250)10/6/2019iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.2 (15C202) 8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A403)26/9/2017iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB

11. iPhone 8 Plus (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.85 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.2 (16F250)10/6/2019iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A403)29/6/2017iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB

12. iPhone 8 (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.68 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2019iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101) 17/12/2019iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2019iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.1 (15A403)29/6/2017iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw2.7 GB

13. iPhone 8 (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.0 (17A577) 19/9/2019iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.68 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366) 17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.1 (15A403)26/9/2017iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw2.7 GB

14. iPhone 7 Plus (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.85 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2017iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.3 (14A551)17/10/2016iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.6 GB

15. iPhone 7 Plus (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.84 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.85 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.3 (14A551)17/10/2016iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.6 GB

16. iPhone 7 (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.68 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92) 30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60) 19/7/2017iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.3 (14A551) 17/10/2016iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.4 GB

17. iPhone 7 (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw3.67 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw3.68 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1 (16B92) 30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)29/6/2017iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60) 19/7/2017iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.3 (14A551) 17/10/2016iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.4 GB

18. iPhone SE

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_4.0_64bit_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.37 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_4.0_64bit_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.37 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_4.0_64bit_13.1_17A844_Restore.ipsw3.37 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw3.38 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.2 (14C92) 12/12/2016iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw2.1 GB

19. iPhone 6s+

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/9/2019iPhone_5.5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.57 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_5.5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.58 GB
iOS 13.1 (17A844)23/9/2019iPhone_5.5_13.1_17A844_Restore.ipsw3.58 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw3.59 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 10.3.1 (14E304) 3/4/2017iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.1 (14A403) 13/9/2016iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3 (13E234)21/3/2016iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.2.1 (13D20)18/2/2016iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.0.1 (13A405)24/9/2015iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.0 (13A343)16/9/2015iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw2.4 GB

20. iPhone 6s

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 13.1.2 (17A860)30/4/2019iPhone_4.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 13.1.1 (17A854)27/9/2019iPhone_4.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 13.1 (17A844)24/9/2019iPhone_4.7_13.1_17A844_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 13.0 (17A577)19/9/2019iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw3.41 GB
iOS 12.4.1 (16G102)26/8/2019iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.1 (14E304) 3/4/2017iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.0.1 (14A403) 13/9/2016iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3 (13E234)21/3/2016iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.2.1 (13D20)18/2/2016iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.0.1 (13A405)24/9/2015iPhone8,1_9.0.1_13A405_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.0 (13A343)16/9/2015iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw2.1 GB

Các thiết bị cũ hơn không được Apple hỗ trợ lên iOs13 các bạn có thể tìm firmware tại đây.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.