Tải hệ điều hành mới nhất cho iPhone

Bạn có thể tải bản hệ điều hành mới nhất cho điện thoại iPhone của mình ở đây. Sau khi tải về bạn có thể cập nhật hoặc cài lại iPhone của bạn bằng cách sử dụng phần mềm iTunes của Apple.
Về cách nâng cấp hệ điều hành iPhone qua itunes thì có nhiều bài hướng dẫn lắm rồi, các bạn có thể Google nhé. Hoặc nếu rảnh háng thì mình sẽ làm hướng dẫn sau 😉

Đây là các bản hệ điều hành chính thức của Apple và liên kết tải trực tiếp từ máy chủ của Apple nhé. Mình chỉ tổng hợp lại cho các bạn dễ tìm hơn mà thôi.

Nếu các bạn cần hỏi gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới mình sẽ trả lời nếu trong phạm vi hiểu biết của mình ;).

1. iPhone XR

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,8_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone11,8_12.3_16F156_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,8_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone11,8_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,8_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,8_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone11,8_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone11,8_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1 (16B94)6/11/2018iPhone11,8_12.1_16B94_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1 (16B93)30/10/2018iPhone11,8_12.1_16B93_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2018iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone11,8_12.0_16A366_Restore.ipsw3.4 GB

2. iPhone XS Max

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3 (16F156)23/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB

3. iPhone XS Max China

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB

4. iPhone XS

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone11,2_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone11,2_12.3_16F156_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone11,2_12.2_16E227_Restore.ipsw3.7 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone11,2_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D40)22/1/2019iPhone11,2_12.1.3_16D40_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone11,2_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2019iPhone11,2_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2019iPhone11,2_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2019iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A405)8/10/2019iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2019iPhone11,2_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB

5. iPhone X (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)23/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB

6. iPhone X (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)23/5/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB

7. iPhone 8 Plus (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.2 (16F250)10/6/2019iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A403)26/9/2017iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB

8. iPhone 8 Plus (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.2 (16F250)10/6/2019iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A403)29/6/2017iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB

9. iPhone 8 (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2019iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2019iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2019iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.1 (15A403)29/6/2017iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw2.7 GB

10. iPhone 8 (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.1 (15A403)26/9/2017iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw2.7 GB

11. iPhone 7 Plus (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2017iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.3 (14A551)17/10/2016iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.6 GB

12. iPhone 7 Plus (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.6 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.5 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw3.0 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.3 (14A551)17/10/2016iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.6 GB

13. iPhone 7 (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.3 (14A551)17/10/2016iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.4 GB

14. iPhone 7 (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.4 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)29/6/2017iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.1 (14B72c)24/10/2016iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.3 (14A551)17/10/2016iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.4 GB

15. iPhone SE

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw2.1 GB

16. iPhone 6s+

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.3 (13E234)21/3/2016iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.2.1 (13D20)18/2/2016iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.0.1 (13A405)24/9/2015iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 9.0 (13A343)16/9/2015iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw2.4 GB

17. iPhone 6s

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3 (13E234)21/3/2016iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.2.1 (13D20)18/2/2016iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.0.1 (13A405)24/9/2015iPhone8,1_9.0.1_13A405_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 9.0 (13A343)16/9/2015iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw2.1 GB

18. iPhone 6+

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw3.3 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.9 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.2.1 (13D20)18/2/2016iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw2.2 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw2.4 GB
iOS 8.0 (12A366)17/9/2014iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw2.4 GB

19. iPhone 6

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw3.2 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw2.8 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.2.1 (13D20)18/2/2016iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw2.1 GB

20. iPhone 5s (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3 (13E237)21/3/2016iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.1 (11A470a)18/9/2013iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.5 GB

21. iPhone 5s (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 12.4 (16G77)22/7/2019iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3.1 (16F203)24/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.3 (16F156)13/5/2019iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.2 (16E227)25/3/2019iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.4 (16D57)7/2/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.3 (16D39)22/1/2019iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C104)20/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.2 (16C101)17/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1.1 (16C50)5/12/2018iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.1 (16B92)30/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0.1 (16A404)8/10/2018iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 12.0 (16A366)17/9/2018iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw3.1 GB
iOS 11.4.1 (15G77)9/7/2018iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.4 (15F79)29/5/2018iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3.1 (15E302)24/4/2018iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.3 (15E216)29/3/2018iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.2.6 (15D100)19/2/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.5 (15D60)23/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.2 (15C202)8/1/2018iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2.1 (15C153)13/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.2 (15C114)2/12/2017iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.1.2 (15B202)16/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1.1 (15B150)9/11/2017iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.1 (15B93)31/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw2.7 GB
iOS 11.0.3 (15A432)11/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.2 (15A421)3/10/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0.1 (15A402)26/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 11.0 (15A372)19/9/2017iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw2.6 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.5 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw2.3 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw2.1 GB
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.5 (11B601)29/1/2014iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 7.0.1 (11A470a)18/9/2013iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.5 GB

22. iPhone 5c (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3 (13E237)28/3/2016iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.1 (11A470a)18/9/2013iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.3 GB

23. iPhone 5c (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.5 (11B601)29/1/2014iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.1 (11A470a)18/9/2013iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw1.3 GB

24. iPhone 5 (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 10.3.4 (14G61)22/7/2019iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3 (13E237)28/3/2016iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0 (11A465)18/9/2013iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 6.1.4 (10B350)27/4/2013iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.1.3 (10B329)13/3/2013iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.1.2 (10B146)16/2/2013iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.1 (10B143)24/1/2013iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.0.2 (10A551)23/12/2012iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.0.1 (10A525)29/10/2012iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.0 (10A405)24/9/2012iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw1.0 GB

25. iPhone 5 (Global)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 10.3.4 (14G61)22/7/2019iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.3 (14G60)19/7/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.2 (14F89)15/5/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3.1 (14E304)3/4/2017iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.3 (14E277)27/3/2017iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2.1 (14D27)23/1/2017iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.2 (14C92)12/12/2016iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B150)9/11/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1.1 (14B100)31/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.1 (14B72)24/10/2016iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw2.0 GB
iOS 10.0.2 (14A456)23/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 10.0.1 (14A403)13/9/2016iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw1.9 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3 (13E237)28/3/2016iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0 (11A465)18/9/2013iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 6.1.4 (10B350)27/4/2013iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.1.3 (10B329)13/3/2013iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.1.2 (10B146)16/2/2013iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.1 (10B143)24/1/2013iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.0.2 (10A551)23/12/2012iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.0.1 (10A525)29/10/2012iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw1.0 GB
iOS 6.0 (10A405)24/9/2012iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw1.0 GB

26. iPhone 4[S]

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 9.3.6 (13G37)22/7/2019iPhone4,1_9.3.6_13G37_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.3.5 (13G36)25/8/2016iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 6.1.3 (10B329)13/3/2013iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw965 MB
iOS 9.3.4 (13G35)4/8/2016iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.3.3 (13G34)18/7/2016iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.3.2 (13F69)16/5/2016iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.3.1 (13E238)31/3/2016iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.3 (13E237)28/3/2016iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.3 (13E233)21/3/2016iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.2.1 (13D15)19/1/2016iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.2 (13C75)8/2/2016iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.1 (13B143)21/10/2015iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 9.0.2 (13A452)30/9/2015iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0.1 (13A404)24/9/2015iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 9.0 (13A344)16/9/2015iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 8.4.1 (12H321)13/8/2015iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.4 (12H143)30/6/2015iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.3 (12F70)8/4/2015iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw1.5 GB
iOS 8.2 (12D508)9/3/2015iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.3 (12B466)27/1/2015iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.2 (12B440)9/12/2014iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1.1 (12B436)17/11/2014iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw1.6 GB
iOS 8.1 (12B411)20/10/2014iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.2 (12A405)26/9/2014iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0.1 (12A402)24/9/2014iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw1.8 GB
iOS 8.0 (12A365)17/9/2014iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw1.7 GB
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw1.4 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 7.0 (11A465)18/9/2013iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.3 GB
iOS 6.1.2 (10B146)16/2/2013iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw965 MB
iOS 6.1 (10B143)24/1/2013iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw965 MB
iOS 6.0.1 (10A523)29/10/2012iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw957 MB
iOS 6.0 (10A403)14/9/2012iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw957 MB
iOS 5.1.1 (9B206)27/4/2012iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw842 MB
iOS 5.1 (9B179)29/2/2012iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw842 MB
iOS 5.0.1 (9A406)8/12/2011iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw850 MB
iOS 5.0.1 (9A405)8/11/2011iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw852 MB
iOS 5.0 (9A334)7/10/2011iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw836 MB

27. iPhone 4 (CDMA)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0 (11A465)18/9/2013iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 6.1.3 (10B329)13/3/2013iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw936 MB
iOS 6.1.2 (10B146)16/2/2013iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw936 MB
iOS 6.1 (10B143)24/1/2013iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw936 MB
iOS 6.0.1 (10A523)29/10/2012iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw928 MB
iOS 6.0 (10A403)14/9/2012iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw928 MB
iOS 5.1.1 (9B206)27/4/2012iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw830 MB
iOS 5.1 (9B179)29/2/2012iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw830 MB
iOS 5.0.1 (9A406)8/12/2011iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw837 MB
iOS 5.0 (9A334)7/10/2011iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw820 MB
iOS 4.2.10 (8E600)21/7/2011iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw684 MB
iOS 4.2.9 (8E501)14/7/2011iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw684 MB
iOS 4.2.8 (8E401)2/5/2011iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw684 MB
iOS 4.2.7 (8E303)12/4/2011iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw684 MB
iOS 4.2.6 (8E200)27/1/2011iPhone3,3_4.2.6_8E200_Restore.ipsw684 MB

28. iPhone 4 (GSM / 2012)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0 (11A465)18/9/2013iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 6.1.3 (10B329)13/3/2013iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw939 MB
iOS 6.1.2 (10B146)16/2/2013iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw938 MB
iOS 6.1 (10B143)24/1/2013iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw938 MB
iOS 6.0.1 (10A523)29/10/2012iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw931 MB
iOS 6.0 (10A403)14/9/2012iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw931 MB

29. iPhone 4 (GSM)

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 7.1.2 (11D257)30/6/2014iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.1.1 (11D201)22/4/2014iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.1 (11D167)10/3/2014iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.6 (11B651)21/2/2014iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.4 (11B554a)15/11/2013iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.3 (11B511)22/10/2013iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0.2 (11A501)26/9/2013iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 7.0 (11A465)18/9/2013iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw1.2 GB
iOS 6.1.3 (10B329)13/3/2013iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw939 MB
iOS 6.1.2 (10B146)16/2/2013iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw938 MB
iOS 6.1 (10B143)24/1/2013iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw938 MB
iOS 6.0.1 (10A523)29/10/2012iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw931 MB
iOS 6.0 (10A403)14/9/2012iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw931 MB
iOS 5.1.1 (9B208)25/5/2012iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw822 MB
iOS 5.1.1 (9B206)27/4/2012iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw822 MB
iOS 5.1 (9B176)29/2/2012iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw822 MB
iOS 5.0.1 (9A405)8/11/2011iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw829 MB
iOS 5.0 (9A334)7/10/2011iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw812 MB
iOS 4.3.5 (8L1)21/7/2011iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw699 MB
iOS 4.3.4 (8K2)14/7/2011iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw699 MB
iOS 4.3.3 (8J2)2/5/2011iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw699 MB
iOS 4.3.2 (8H7)12/4/2011iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw699 MB
iOS 4.3.1 (8G4)24/3/2011iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw699 MB
iOS 4.3 (8F190)3/3/2011iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw702 MB
iOS 4.2.1 (8C148)18/11/2010iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw655 MB
iOS 4.1 (8B117)3/9/2010iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw618 MB
iOS 4.0.2 (8A400)9/8/2010iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw607 MB
iOS 4.0.1 (8A306)13/7/2010iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw607 MB
iOS 4.0 (8A293)17/6/2010iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw607 MB

30. iPhone 3G[S]

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 6.1.6 (10B500)21/2/2014iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw823 MB
iOS 4.1 (8B117)3/9/2010iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw401 MB
iOS 6.1.3 (10B329)13/3/2013iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw823 MB
iOS 6.1.2 (10B146)16/2/2013iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw823 MB
iOS 6.1 (10B143)24/1/2013iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw823 MB
iOS 6.0.1 (10A523)29/10/2012iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw818 MB
iOS 6.0 (10A403)14/9/2012iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw818 MB
iOS 5.1.1 (9B208)25/5/2012iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw720 MB
iOS 5.1 (9B176)29/2/2012iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw822 MB
iOS 5.0.1 (9A405)8/11/2011iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw718 MB
iOS 5.0 (9A334)7/10/2011iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw501 MB
iOS 4.3.5 (8L1)21/7/2011iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw441 MB
iOS 4.3.4 (8K2)14/7/2011iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw441 MB
iOS 4.3.3 (8J2)2/5/2011iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw440 MB
iOS 4.3.2 (8H7)12/4/2011iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw440 MB
iOS 4.3.1 (8G4)24/3/2011iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw440 MB
iOS 4.3 (8F190)3/3/2011iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw444 MB
iOS 4.2.1 (8C148a)18/11/2010iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw421 MB
iOS 4.0.2 (8A400)9/8/2010iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw396 MB
iOS 4.0.1 (8A306)13/7/2010iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw396 MB
iOS 4.0 (8A293)17/6/2010iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw396 MB
iOS 3.1.3 (7E18)22/1/2010iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw305 MB
iOS 3.1.2 (7D11)5/10/2009iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw321 MB
iOS 3.1 (7C144)3/9/2009iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw321 MB
iOS 3.0.1 (7A400)31/7/2009iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw312 MB
iOS 3.0 (7A341)10/6/2009iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw312 MB

31. iPhone 3G

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 4.2.1 (8C148)18/11/2010iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw339 MB
iOS 4.1 (8B117)3/9/2010iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw323 MB
iOS 4.0.2 (8A400)9/8/2010iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw320 MB
iOS 4.0.1 (8A306)13/7/2010iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw320 MB
iOS 4.0 (8A293)17/6/2010iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw306 MB
iOS 3.1.3 (7E18)22/1/2010iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw239 MB
iOS 3.1.2 (7D11)5/10/2009iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw253 MB
iOS 3.1 (7C144)3/9/2009iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw253 MB
iOS 3.0.1 (7A400)31/7/2009iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw241 MB
iOS 3.0 (7A341)10/6/2009iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw241 MB
iOS 2.2.1 (5H11)22/1/2009iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw258 MB
iOS 2.2 (5G77)17/11/2008iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw258 MB
iOS 2.1 (5F136)5/9/2008iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw249 MB
iOS 2.0.2 (5C1)15/8/2008iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw261 MB
iOS 2.0.1 (5B108)29/7/2008iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw261 MB
iOS 2.0 (5A347)8/7/2008iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw236 MB

32. iPhone 2G

Phiên bản hệ điều hànhNgày phát hànhLiên kết tảiDung lượng
iOS 3.1.3 (7E18)22/1/2010iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw238 MB
iOS 3.1.2 (7D11)5/10/2009iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw252 MB
iOS 3.1 (7C144)3/9/2009iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw252 MB
iOS 3.0.1 (7A400)31/7/2009iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw240 MB
iOS 3.0 (7A341)10/6/2009iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw240 MB
iOS 2.2.1 (5H11)22/1/2009iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw258 MB
iOS 2.2 (5G77)17/11/2008iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw258 MB
iOS 2.1 (5F136)5/9/2008iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw242 MB
iOS 2.0.2 (5C1)15/8/2008iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw254 MB
iOS 2.0.1 (5B108)29/7/2008iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw254 MB
iOS 2.0 (5A347)8/7/2008iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw229 MB
iOS 1.1.4 (4A102)22/2/2008iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw170 MB
iOS 1.1.3 (4A93)10/1/2008iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw170 MB
iOS 1.1.2 (3B48b)7/11/2007iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw168 MB
iOS 1.1.1 (3A109a)27/9/2007iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw160 MB
iOS 1.0.2 (1C28)21/8/2007iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw96 MB
iOS 1.0.1 (1C25)31/7/2007iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw96 MB
iOS 1.0 (1A543a)28/6/2007iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw96 MB

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.