[ Google Docs ] Các phím tắt bạn cần nhớ

Google Docs cũng có rất nhiều phím tắt hay ho, bạn nên ghi nhớ nó lại để làm việc cho nó nhanh và chuyên nghiệp nhé :D.

Phím tắt cho các thao tác chung

[lt id=”10″]

Phím tắt cho các định dạng văn bản

[lt id=”11″]

Phím tắt chỉnh sửa và định dạng đoạn văn

[lt id=”12″]

Phím tắt chỉnh sửa và truy cập bình luận / chú thích

[lt id=”13″]

Phím tắt về tính năng của ứng dụng

[lt id=”14″]

Phím tắt về mở Menu

[lt id=”15″]

Phím tắt hướng dẫn di chuyển quanh tài liệu

[lt id=”16″]

Phím tắt hướng dẫn di chuyển trong một bảng

[lt id=”17″]

Phím tắt chỉ vị trí con chỏ chuột

[lt id=”18″]

Phím tắt đọc text trên màn hình

[lt id=”19″]

Chúc bạn thành công,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of