More important advice than “Do what you are passionate about” is “Be passionate about what you do”.
– Darren Rowse.

Dịch: Làm những điều bạn đam mê sẽ luôn tốt hơn là đam mê những gì bạn làm.

Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đứng trước họ.

Thu

Mùa thu đó có lẽ đã xa rồi
Hạnh phúc có rồi cũng phôi pha
Em à! Gió thu nơi ấy vẫn thổi đấy
Thổi rát tim tôi, chẳng chịu thôi.

Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có những người thích im lặng, không phải vì họ không biết cách nói chuyện hay không biết nói chuyện. Đơn giản chỉ là họ không thích nói chuyện với bạn mà thôi.