[ VNMK Charity Fund ] Chuyển tiền từ thiện đầu năm quỹ Trái tim cho em và Cặp lá yêu thương tháng 2/2017

Quỹ từ thiện VNMK (Vietnam Mechanical Keyboard Group} được thành lập chính thức vào ngày 1/1/2017 do mình tức Lê Minh Dũng khởi xướng, nguồn tài chính ban đầu của quỹ từ thiện VNMK sẽ do mình mở group buy Jelly Key đóng góp, theo đó mỗi 01 nút được đặt và thanh toán thành công mình sẽ trích 50.000 VND để đóng vào quỹ từ thiện, sau mỗi đợt Group Buy toàn bộ số tiền thu được sẽ được ủng hộ vào 02 quỹ sau:

Sau đây là 02 kèo đầu năm:

  • JellyKey enter SA tổng số tiền được khuyên góp: 1.400.000 VND – Cặp lá yêu thương
  • JellyKey year of rooster tổng số tiền được khuyên góp: 1.600.000 – số tiền thực được đóng góp vào quỹ là 2.100.000 – Trái tim cho em

Toàn bộ ảnh của chương trình đóng góp:This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of