Cách chuyển WordPress từ HTTP sang HTTPS/SSL

Chào mọi người, hôm nay blog Dung3d của mình chuyển sang sử dụng https. Đại khái là sẽ an toàn hơn dùng http với các website thương mại điện tử, còn cái blog của mình có gì đâu nhưng mình thích vậy là được :D.

Để chuyển các liên kết từ http => https một cách tự động trong wordpress các bạn có thể sử dụng plugin như ( https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/ ), các bạn chỉ cần cài và kích hoạt plugin đó, mọi thứ sẽ là hoàn toàn tự động ^^. Vậy là khỏe re,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of