WordPress yêu cầu nhập tài khoản FTP khi cập nhật plugin

Chào các bạn,

install-plugin-wordpress-require-ftp
Lỗi này khá là phổ biến, cách chữa thì cũng dễ thôi chủ yếu là do bạn CHMOD chưa đúng nên PHP không thể ghi dữ liệu mới lên thư mục của website :D. Vậy bạn hãy chắc chắn các thư mục trên host đều CHMOD là 755, tập tin là 644. Nếu bạn sử dụng shared host và không có quyền thay đổi CHMOD thì hãy nhờ nhà cung cấp CHMOD lại cho bạn.

Còn nếu bạn đang sử dụng VPS / máy chủ riêng thì bạn nên chắc chắn rằng mình đã phân quyền lại thư mục chuẩn rồi, bạn có thể sử dụng vài lệnh ở dưới mình liệt kê:

Apache: chown -R apache:apache /path/domain.com
Nginx (centos): chown -R nginx:nginx /path/domain.com
Ubuntu / Debian: chown -R www-data:www-data /path/domain.com

/path/domain.com: đường dẫn tới thư mục chứa website của bạn

Chúc bạn thành công :D.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of